Valmistautunut asiakas on aktiivinen synnyttäjä. Hän luottaa kehoonsa, pystyy rentoutumaan, ymmärtää syntymän fysiologian ja on mukana päätöksenteossa.

Tämä on ideaalitilanne. Kokemuksen perusteella kuitenkin tiedämme, että synnyttämään tulevista vain harva on valmistautunut riittävästi. Kyselyselvityksessä jopa yli 80%:a ammattilaisista on sitä mieltä, että valmistautuminen on riittämätöntä.

Raskaudenajanseurantaa on harvennettu ja harmillisen usein ammattilainen vaihtuu jopa useaan kertaan raskauden aikana. Tämä sinänsä tekee haasteen niin perheen kuin ammattilaistenkin kannalta. Haastavaa saada luotettava vuorovaikutussuhde ja päästä syvällisempään ulottuvuuteen tapaamisilla. Ohjeistus kuitenkin velvoittaa myös valmentamaan synnytykseen.

Siksipä me Synnytyskoplana halusimme antaa toimeksiannon Karelia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoille Karoliina Salolle ja Matleena Mikkoselle juuri tähän todella tarpeelliseen aiheeseen. Opas suunnattu hyödynnettäväksi raskaana olevien kanssa työskenteleville. Se tarjoaa päivitetyn mahdollisuuden kertaamiseen synnytykseen valmistautumisen ohjauksessa ja antaa tietoa sen eri osista miksi ja miten valmistautua.

Yhteistyöllä hyvää synnytyskokemusta ja perheiden hyvinvointia edistämään

Helena

Linkki yllänäkyvään sähköiseen oppaaseen.

Linkki oppaaseen tulostettavassa muodossa.

Linkki opinnäytetyöhön.