Miksi osallistuisin synnytysvalmennukseen ja vielä maksaisin siitä? Miksi synnytykseen pitäisi valmistautua, kun eihän se kuitenkaan mene minkään käsikirjoituksen mukaan? Mitä väliä synnytyskokemuksella on, eikös pääasia ole, että äiti ja lapsi ovat hengissä?

Joensuun seudulla yksityinen synnytysvalmennus on vielä uusi juttu ja monia ehkä mietityttää, mihin sellaista tarvitaan. Itse olen kaikkia neljää lastani odottaessa kaivannut kattavaa, aktiiviseen synnytykseen kannustavaa valmennusta. Vuosi sitten kuopustani odottaessa kävin jopa Oulussa asti hakemassa vinkkejä synnytykseen ja lisäämässä luottamustani itseen synnyttäjänä, kun Joensuussa ei valmennusta ollut tarjolla. Nyt olen innoissani, kun saan Synnytyskoplan kautta tarjota synnytysvalmennusta täällä Itä-Suomessa, missä kaikki kiva tuntuu olevan aina satojen kilometrien päässä.

Olen koonnut tähän kirjoitukseen joitain kysymyksiä, jotka ehkä mietityttävät, kun puhutaan synnytykseen valmistautumisesta. Ja tietenkin parhaani mukaan yritin kysymyksiin myös vastata. Toivottavasti kirjoituksesta on hyötyä!

Olen käynyt sairaalan synnytysvalmennuksessa / neuvolan perhevalmennuksessa. Miksi siis osallistuisin vielä maksulliseen synnytysvalmennukseen?

Sairaalan ja neuvolan valmennukset ovat pääsääntöisesti suunnattu perheille, joista toiselle tai molemmille vanhemmille on syntymässä ensimmäinen lapsi. Sairaalan synnytysvalmennus on oikein hyvä tietopaketti sairaalan käytännöistä ja yleisesti synnytyksen kulusta ja siihen mahdollisesti liittyvistä toimenpiteistä. Samalla pääsee usein tutustumaan sairaalan tiloihin ja näkee konkreettisesti, mistä synnyttämään tullaan ja millainen paikka on vastassa. Neuvolan perhevalmennuksissa käsitellään usein enemmän muita asioita, kuin synnytystä, kuten vauvanhoitoa sekä vanhemmuutta ja parisuhdetta. Synnytystä ja imetystä ei aina ehditä käsitellä kovinkaan laajasti.

Suosittelemme ehdottomasti osallistumaan näihin valmennuksiin, jos niitä paikkakunnallasi tarjotaan!

Mutta miksi sitten kannattaa osallistua myös vaikkapa Synnytyskoplan synnytysvalmennukseen, ja vielä hieman maksaa siitä… Synnytyskoplan valmennuksessa synnytystä käsitellään monipuolisesti, synnyttäjän sekä puolison aktiivisuutta ja itsemääräämisoikeutta korostaen. Synnytyskoplan tavoitteena on, että synnyttävä äiti on synnytyksessään pääroolissa, aktiivinen toimija, joka pystyy itse osallistumaan päätöksentekoon ja tekemään tietoisia valintoja synnytystään koskien. Valmennuksessa huomioidaan myös äidin valitsema synnytystiimi, esimerkiksi puoliso ja/tai doula tai muu äidin valitsema tukihenkilö sekä tietenkin vauva!

Synnytys ei ole niin arvaamaton, kuin monesti annetaan ymmärtää! On paljon asioita, joilla äiti ja synnytystiimi voivat valmistautua synnytykseen ja edistää voimaannuttavan synnytyskokemuksen toteutumista. Synnytyskoplan valmennuksessa äiti ja synnytystiimi saavat paljon konkreettisia neuvoja, joiden avulla voi jo raskausaikana sekä synnytyksen hetkellä edesauttaa synnytyksen sujuvaa ja luonnollista etenemistä. Myös ripaus teoriatietoa on tarpeen, jotta voi ymmärtää, miten ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”. Synnytyskoplan valmennus on siis kattava paketti sekä teoriatietoa, että toiminnallisuutta, jonka avulla voi yksin ja yhdessä valmistautua unohtumattomaan syntymän hetkeen.

Mitä hyötyä on synnytykseen valmistautumisesta, kun eihän se kuitenkaan mene minkään käsikirjoituksen mukaan?

On totta, että valmista käsikirjoitusta synnytykseen on turha laatia, se tuskin tulee toteutumaan. Mutta käsikirjoitus ja valmistautuminen ovatkin kaksi täysin eri asiaa. Käsikirjoituksessa kaikki tilanteet on mietitty etukäteen ja aikataulutettu ja päätökset tehty. Valmistautuessa johonkin tilanteeseen, kuten nyt vaikkapa siihen synnytykseen, mietitään eri vaihtoehtoja, tutustutaan niihin, hankitaan tietoa, harjoitellaan, kuulostellaan, mitkä asiat tuntuvat itselle merkityksellisiltä ja luontevilta.

Monesti uudet tilanteet jännittävät ja ehkä pelottavatkin. Usein nämä tunteet ainakin osittain liittyvät siihen, ettei oikein tiedä, mitä on odotettavissa. Kun synnytykseen valmistautuu hyvin, voi luottavaisemmin mielin odottaa synnytystä ja ottaa vastaan sen, mitä eteen tulee. Usein synnytyksessä tulee vastaan tilanteita, joissa tarvitaan päätöksentekoa. On huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä, jos tietää, mistä puhutaan ja mitä päätöksestä seuraa. Toki kätilöt ja muut ammattilaiset osaltaan vastaavat päätöksenteosta, mutta kannattaa muistaa, että synnyttäjällä on itsemääräämisoikeus myös sairaalassa.

Jännitys ja pelko eivät ole toivottuja vieraita synnytyksessä. Monesti ajatellaan, että tieto lisää tuskaa, mutta väittäisinpä, että kun puhutaan synnytyksestä, niin asia on päinvastoin. Ja tarkennettakoon vielä, että tieto ei ole sama, kuin lähipiirin mahdolliset kurjatkin synnytyskokemukset. Synnytyskoplan valmennuksesta saat paljon tietoa synnytykseen liittyvistä asioista, ja mikä parasta, myös konkreettisia neuvoja, miten voit itse vaikuttaa synnytyksen kulkuun. Valmennuksesta saatu tieto auttaa tekemään tietoisia päätöksiä synnytyksen aikana ja lisää hallinnantunnetta, jonka menetys on yksi yleisimpiä synnytyspelon aiheita.

Synnytykseen liittyviä pettymyksiäkin on usein helpompi sietää ja päästä niistä yli, jos synnytykseen on valmistautunut. Silloin on ainakin itse tehnyt voitavansa synnytyksen eteen, ja jos siitä huolimatta tulee esimerkiksi tarvetta joillekin toimenpiteille, niin ne on helpompi hyväksyä. Synnytykseen valmistautuessa voi miettiä toiveita myös erikoistilanteiden varalle, kuten sektion tai tilanteen, jossa vauva joutuu syntymän jälkeen eroon äidistä. Pettymyksiä ei myöskään niin helposti tule, jos äidillä on tietoa ja hän pystyy sen avulla tekemään tietoisia päätöksiä ja valintoja synnytyksen aikana, vaikka valinnat koskisivatkin niitä ei toivottuja tilanteita.

Miksi minun pitäisi tietää mitään synnytyksestä, kun sairaalassa on kätilöt, jotka ovat synnytyksen ammattilaisia?

On totta, että kätilöt ovat synnytyksen ammattilaisia ja osaavat auttaa synnyttäjää tarpeen vaatiessa. Jokainen synnyttäjä on kuitenkin erilainen ja synnytykseen liittyvät toiveet ja tarpeet ovat erilaisia. Jos kolme synnytystä menisi täysin samalla tavalla, niin yksi äiti voisi kokea saaneensa todella hyvän synnytyskokemuksen, toinen ajattelisi, että ihan ok ja kolmannelle kokemus voisi olla hyvinkin negatiivinen. Saadakseen positiivisen ja itselleen hyvän synnytyskokemuksen olisikin tärkeää, että äiti olisi tietoinen toiveistaan. Koska synnytys on etenkin ensisynnyttäjille täysin uusi tilanne, on toiveita vaikeaa, ellei mahdotonta hahmottaa ilman tietoa. Niinpä synnytykseen valmistautuminen olisikin todella tärkeää. Synnytysvalmennuksessa saat tietoa synnytyksestä ja eri vaihtoehdoista. Tämän tiedon perusteella voit makustella raskausaikana omia toiveitasi. Synnytyskoplan valmennuksessa annamme vinkkejä myös synnytystoiveisiin liittyen.

Kannattaa myös muistaa, että synnyttävä äiti ja syntymässä oleva vauva ovat aina synnytyksen pääroolissa. Kätilö on vain sivuosassa, ei ”hoida” synnytystä, vaan avustaa äitiä ja vauvaa tarpeen mukaan. Jos synnytys etenee hyvin ja äiti sekä koko synnytystiimi, kätilö mukaan lukien, luottavat äidin kykyyn synnyttää, ei kätilön käsiä tai laitteita tai toimenpiteitä juurikaan tarvita. Joku onkin joskus todennut, että kätilö tarvitsee isot taskut, joissa pitää käsiään. Lisäisin kätilölle vielä suuren sydämen ja herkät tuntosarvet, ne on tutkimusvälineitä ja tempuntekotaitoja tärkeämpiä. Synnytyskoplan valmennuksessa pyrimme valamaan äideille ja mukana oleville synnytystiimiläisille luottamusta synnytystä kohtaan.

Mitä väliä sillä on, millainen kokemus synnytys on, eikös pääasia ole, että äiti ja vauva voivat hyvin? Synnytyshän on vain välttämätön paha…

Tottakai kaikki toivovat, että synnytyksen jälkeen sekä äiti että vauva voivat hyvin ja ovat hengissä. On hienoa, että Suomessa terveydenhuolto on niin korkeatasoista, että useimmiten näin onkin.

Ei ole kuitenkaan väärin toivoa, että synnytys olisi myös kokemuksena positiivinen ja voimaannuttava. Vaikka synnytys on vain pieni hetki elämässä, niin sillä on suuri vaikutus muun muassa naisen itsetuntoon, itseluottamukseen, äitiyteen, seksuaalisuuteen, äidin ja vauvan väliseen kiintymyssuhteeseen sekä parisuhteeseen. Synnytyskokemus voi vaikuttaa koko loppuelämään, joko positiivisesti tai negatiivisesti.

Synnytyksen ei tarvitse myöskään olla se välttämätön paha tai kärsimysnäytelmä. Synnytyksen on mahdollista olla ihana, lempeä, kaunis ja voimaannuttava äidin, äidin ja puolison tai vaikka koko perheen yhteinen ikimuistoinen tapahtuma. Tällainen positiivinen kokemus voi hitsata puolisoita tiiviimmin yhteen ja kotisynnytyksessä, jos lapset ovat mukana, luoda pohjaa lämpimälle sisaruussuhteelle.

Synnytykseen liittyy useimmiten erilaisia epämiellyttäviäkin tuntemuksia, joita kivuksikin kutsutaan. Synnytyskoplan valmennuksessa saat useita työkaluja lievittää näitä tuntemuksia, tulla niiden kanssa toimeen ja hallita niitä. Synnytys voi ihan oikeasti olla muutakin kuin tuskaa ja kärvistelyä pahimman kuviteltavissa olevan kivun kourissa!

Voiko synnytysvalmennukseen osallistua, vaikka olisi jo aiemmin synnyttänyt?

Ehdottomasti! On hienoa, jos jo ensisynnyttäjänä synnytys kiinnostaa ja siihen valmistaudutaan. Tavallisempi tarina taitaa kuitenkin monesti olla se, että ensimmäisellä kerralla synnyttämään mennään luottaen kätilöihin, eikä vielä tiedosteta omaa roolia synnytyksen keskipisteenä. Harmittavan usein lähipiiri ja jopa ammattilaiset sanovat, ettei synnytystä kannata turhaan suunnitella, kyllä ne kätilöt tietää ja hoitaa…

Kyllähän kätilöt tietää ja hoitaa, ja ilman valmistautumistakin on mahdollista saada hyvä synnytyskokemus. Mutta valitettavan usein synnytyksestä jää jotain ”hampaankoloon”, ja kun seuraavan kerran on raskaana, niin haluaakin valmistautua paremmin. Ja vaikka olisi jo useampikin, positiivinenkin, synnytys takana, niin valmennuksesta voi aina saada muistin virkistystä ja usein uusiakin vinkkejä valmistautumiseen!

Voiko puoliso osallistua synnytysvalmennukseen? Entä doula tai muu tukihenkilö? Miksi puolison/doulan kannattaisi osallistua valmennukseen?

Puolisot ja doulat sekä muut tukihenkilöt ovat lämpimästi tervetulleita Synnytyskoplan valmennukseen! Synnyttämään voi mennä yksinkin, mutta useimmilla naisilla on synnytyksessä mukana joku tukihenkilö eli synnytyskumppani. Synnytyskumppaneita voi olla useampikin ja äidin synnytykseensä valitsemat henkilöt muodostavat synnytystiimiin. Synnytystiimi on hyvä ottaa mukaan jo synnytykseen valmistautumiseen. Heidän on tärkeää tietää äidin synnytykseen liittyvistä toiveista, jotta he voivat auttaa ja tukea äitiä hänen toivomallaan tavalla. Tarvittaessa he voivat viestittää toiveet myös kätilölle, jos äiti ei synnytyksen aikana siihen itse pysty.

Synnytyskoplan valmennuksessa synnytyskumppanit eivät jää seinäruusuiksi! Valmennuksessa on paljon toiminnallisia harjoitteita, joihin synnytyskumppanit osallistuvat. Synnytyskumppaneilla on tärkeää olla myös tietoa synnytyksen kulusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, aivan kuten äidilläkin. Valmennuksessa synnytyskumppanit saavat paljon tietoa ja taitoa tukea äitiä ja synnytyksen luonnollista kulkua. Ja erityisesti puolisolle, lapsen toiselle vanhemmalle, on hyvä saada osallistua odotukseen ja synnytykseen yhdessä äidin kanssa. Näin lapsen syntymästä tulee konkreettisemmin yhteinen iso asia.

Vaikka synnytyskumppanit ovat erittäin tervetulleita valmennukseen, niin siihen voi osallistua hyvin myös yksin! Joku meistä synnytyskoplalaisista tulee oikein mielellään pariksi auttamaan harjoituksissa. Ja jos itse synnytykseen on kuitenkin tulossa puoliso tai muu synnytyskumppani, joka ei ole päässyt valmennukseen, niin synnytysvalmennuksen kirjallinen materiaali auttaa valmistautumisessa kotona.

Toivon sydämestäni kaikille tuleville vanhemmille ihania ja voimaannuttavia synnytyksiä!

Henna