Imetysohjauksessa painotetaan usein ensipäivien imetystä. Ensi-imetys pian syntymän jälkeen, lapsentahtisen imetyksen tärkeys, hyvän imuotteen tunnistaminen ja tieto maidontuotannon periaatteista ovatkin tärkeitä asioita ja auttavat imetyksen hyvään alkuun sekä helpottavat imetyksen jatkumista. Ensimmäisiin viikkoihin voi sisältyä monenlaisia haasteitakin, kuten imetyskipu ja huoli maidon riittävyydestä. Silloin tarvitaan tukea ja tietoa sekä kannustusta jatkaa imetystä.

Kun imetyksen alusta on selvitty, useimmat äidit toivovat imetyksen jatkuvan myös sen jälkeen. On hyödyllistä tietää, että imetykseen kuuluu myöhemminkin erilaisia vaiheita.. Aika monet näistä imetykseen luontaisesti kuuluvista vaiheista ovat sellaisia, että imetystaival voi niihin tyssätä, jos äidillä ja perheellä ei ole tietoa siitä, että ne ovat useimmiten ohimeneviä ja “voitettavissa olevia” haasteita. Tiheän imun kaudet voivat saada äidin epäilemään maidon riittävyyttä, lakkoilevan vauvan tulkitaan usein vieroittavan itsensä rinnasta ja viimeistään siinä vaiheessa, kun äiti on palaamassa töihin, ajatellaan herkästi, että imetys on pakko lopettaa.

Karelia ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat Laura Lievonen ja Maria Suhonen tekivät Synnytyskoplan toimeksiantona opinnäytetyön, jonka tuotoksena syntyi imetyksen aikajana. Aikajanassa kuvataan imetyksen erilaisia vaiheita ja sen tarkoituksena on lisätä tietoa imetykseen kuuluvista kausista ja viestittää, että ne ovat luonnollinen osa imetystä. Toivomme aikajanan tuovan luottamusta imetykseen sekä kannustavan imetyksen jatkamiseen mahdollisista hetkellisistä haasteista huolimatta. Aikajanassa on muutamia vinkkejä imetykseen liittyen, mutta varsinainen ohje se ei ole. Jos joku vaihe imetyksessä tuntuu hankalalta tai aiheuttaa epävarmuutta, rohkaisemme ottamaan herkästi yhteyttä neuvolaan, imetyspolille, imetysohjaajaan tai vaikkapa Imetyksen tuki ry:n imetystukiäitiin imetystukiryhmässä tai somessa.

Klikkaa kuvia nähdäksesi ne suurempina.

Voit avata kuvat .pdf muodossa tästä.

Vaiheikasta imetystä toivotellen, Henna