Kopla


Tavoitteenamme on tukea ja rohkaista naisia ja heidän perheitään aktiivisuuteen synnytyksessä sekä vauvan hoivaamisessa ja kiintymyssuhteen luomisessa synnytyksen jälkeen. Aktiivisuudella tarkoitetaan henkistä asennetta, päätöksenteossa mukana olemista, oman kehon kuuntelemista ja vaistoon vastaamista.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, yksilöllisyys ja perhekeskeisyys sekä vastuullisuus.

Jokaisella naisella on oikeus tietoiseen päätöksentekoon ja aktiiviseen synnytykseen. Naisella on oikeus saada kunnioittavaa kohtelua myös raskaana ollessaan ja synnyttäessä. Yksilöllisyys on naisen ja hänen perheensä toiveiden ja tarpeiden kuuntelemista ja kunnioittamista. Hyväksymme asiakkaat omana itsenään taustaan katsomatta. Naisella on myös oikeus valita synnytyspaikkansa ja hänen synnytyksessään mukana olevat henkilöt. Pidämme huolta, että puoliso ja perhe saavat mahdollisuuden olla mukana elämänkaaressa ja he saavat myös kaiken tarvitsemansa tiedon ja tuen. Vastuullisuuteen kuuluu omien rajojemme tunnistaminen, konsultointi ja tarvittaessa asiakkaan jatkohoitoon ohjaaminen. Meille koplalaisille on tärkeätä ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, jotta voisimme tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Sitoudumme kansainvälisiin IMBCO:n äitilapsi-synnytysorganisaation ohjelman, WHO:n vauvamyönteisyysohjelman sekä kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman noudattamiseen.

Koplalaiset


Helena Liuski


Olen vauhdikas ja tarmokas ukkoporukan organisoija, joka osaa onnekseen rentoutua harrastusten ja …

Lue lisää...

Henna Pirhonen


Olen neljän lapsen äiti, naisen itsemäärämisoikeutta ja osallisuutta korostavan synnytyskulttuurin …

Lue lisää...