Kotisynnytys


Helena koplasta & kotisynnytys

Avustan kotisynnytyksissä Joensuun seudulla, Pohjois-Karjalan keskussairaalan läheisyydessä ja Kuopion alueella, Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) läheisyydessä. Raskauden aikana ehdimme rauhassa tutustua ja valmistautua yhdessä synnytykseen ja vauva-aikaan. Synnytyksessä toimin perheen toiveiden mukaan ja arvioin synnyttäjän ja syntyvän lapsen vointia, kuten sairaalassakin. Synnytyksen jälkeen viivyn perheen luona usean tunnin. Seuraan synnyttäneen vointia, varmistan vastasyntyneen hyvinvoinnin sekä ensi-imetyksen onnistumisen. Hoidan vauvan seurannan päivittäisillä kontakteilla lastenlääkärin tarkastukseen asti.

Tutkimustuloksiin vedoten kriteerit kotisynnytyksessä avustamiseen ovat:

 • Olet perusterve uudelleensynnyttäjä
 • Et tupakoi ja omaat terveelliset elintavat
 • Raskaus on sujunut normaalisti, samoin kuin edelliset synnytykset
 • Odotat yhtä vauvaa
 • Synnytyksen käynnistyessä vauva on pää alaspäin
 • Synnytys käynnistyy raskausviikoilla 38-41+6
 • Sairaalaan on kotoa n. 30 min matka
 • Synnytyksessä on kätilön lisäksi puoliso ja tukihenkilö, jotka kotona myös synnytyksen jälkeen

Kotikätilönä kuuntelen ja kunnioitan synnyttäjän ja perheen toiveita, luotan synnyttäjän kehoon ja tuen aktiiviseen synnytyksen. Kotisynnytyksessä kätilön toimintaa ohjaavat lait ja eettiset periaatteet kuten kaikkien muidenkin ammattilaisten. Erityisesti kotisynnytyksissä korostuvia arvoja ovat turvallisuus, vastuullisuus ja itsemääräämisoikeus. Jokainen synnytys on ainutlaatuinen ja synnyttäjä itse tietää parhaiten mitä juuri hän tarvitsee ja haluaa, mikä tuo juuri hänelle ja hänen perheelleen turvaa.

Kotisynnytyspaketti sisältää

 • Kolme tapaamista ennen synnytystä
 • Kätilön tavoitettavuus puhelimitse
 • Synnytyksen päivystäminen raskausviikoilla 38-41+6
 • Synnytyksessä avustaminen kotona
 • Synnytyksessä tarvittavat välineet
 • La Bassine ammeen
 • Ilmoituksen syntymästä sairaalaan sekä samalla lastenlääkärin tarkastuksen sopiminen
 • Vastasyntyneen seuranta käynnit kotona lastenlääkärin tarkastukseen asti
 • Synnytyskeskustelu muutaman viikon kuluttua synnytyksestä

Kotisynnytyspaketin hinta 2300 euroa. Maksetaan sopimuksen mukaan erissä pitkin raskautta. Tarvittaessa hinnoissa on joustoa, jos perheen tulotaso on hyvin matala eli kysy rohkeasti hinnanalennusta, vaihtoehtoisia maksutapoja ja maksusuunnitelmaa!

Ensimmäinen tapaaminen on tutustumiskäynti eikä sido mihinkään. Tunnustellaan ilmapiiriä ja toiveita. Katsellaan rauhassa olisinko sopiva juuri teidän kotisynnytykseenne.

Varaa kotisynnytyksen suunnitteluun kotilokäynti Kopla-kaupasta tai ottamalla yhteyttä minuun.

Miksi valitsisit kotisynnytyksen?

Tutussa ympäristössä, läheisten ihmisten tukemana ja kannustamana synnyttäjän kohtua supistava, rakkaushormoni oksitosiini saa virrata vapaasti. Äidin rentoutuminen ja synnytykseen heittäytyminen auttavat synnyttäjää kuuntelemaan kehonsa viestejä ja toimimaan aktiivisesti vauvan syntymää edistävästi. Luottavaisessa ja turvallisessa ilmapiirissä stressihormoni adrenaliini ei ole häiritsemässä synnyttäjän kehoa. Rentoutuneena kehon oma hormonaalinen kivunlievitysjärjestelmä toimii optimaalisesti ja synnyttäjä saavuttaa oman synnytyskuplansa.

Useimmat naiset mieltävät oman kotinsa itselleen turvallisimmaksi ja miellyttävimmäksi paikaksi. Ja näin ollen, kotisynnytystä harkitsevat voivat kokea kotisynnytysympäristön tukevan fysiologista synnytystä ja aktiivista asennetta. Mahdollisuus luoda luottamuksellinen suhde omiin kätilöihin, itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja ylimääräisten toimenpideiden välttäminen ovat myös yleisiä syitä valita koti synnytyspaikaksi. Joka tapauksessa kotisynnytykseen päätyminen on yleensä pitkän harkinnan ja valmistautumisen tulos ja koko perheen yhteinen päätös.

Monissa Euroopan maissa kotisynnytys on osa julkista terveydenhuoltoa. Kotisynnytys kasvattaa suosiotaan Suomessa ja vuodessa muutamat kymmenet naiset valitsevat kodin syntymäpaikaksi. Kotikätilöitä eli kotiloita on Suomessa noin 20. Maantieteelliseti kotilot sijoittuvat pääsääntöisesti melko suppealle alueelle Etelä- ja Länsi-Suomeen. Itä-Suomessa, Joensuun ja Kuopion seudulla, kotisynnytykset ovatkin olleet tähän asti harvinaisia koska kotisynnytyksiä hoitavan kätilön löytäminen on ollut haastavaa. Koska Suomessa kotisynnytys on vielä useimmille tuntematon asia, voi siihen liittyä vielä negatiivisia asenteita lähipiiristä tai terveydenhuollon ammattilaisten puolesta. Usein asenteet johtuvat paljon tiedonpuutteesta ja vääristä uskomuksista.

Kotisynnytysten turvallisuudesta äidille ja vauvalle on tehty useita tutkimuksia maissa, joissa kotisynnytys on osa julkista terveydenhuoltoa. Tutkimukset osoittavat, että matalanriskin uudelleen synnyttäjlle ja hänen vastasyntyneelleen kätilöavusteinen kotisynnytys on yhtä turvallinen vaihtoehto kuin sairaalasynnytys. Suomessa laajoja tutkimuksia ei ole tehty, koska kotisynnytysmäärät ovat vielä liian pieniä tilastollisten erojen huomaamiseen. Kotisynnytyksiä hoitava kätilö Johanna Honkanen on kuitenkin kerännyt tilastoa Suomalaisilta kotikätilöiltä vuosilta 2013-2015. Tilastossa on 63 suunniteltua kätilöiden avustamaa kotisynnytystä, joista reilut ¾ ovat olleet uudelleen synnyttäjiä ja loput ensisynnyttäjiä. Honkasen tilastoissa ilmenee, että synnytyksen avautumisvaiheet, ponnistuvaiheet ja jälkeisvaiheet ovat olleet yleisesti sujuvia. Kotisynnytyksissä synnytyksen kulkuun puututaan todella vähän. Yleisin puuttuminen oli sisätutkimus ja sitäkään ei tehty 50% kotisynnytyksiä. Tilaston synnytyksistä 11% siirtyi sairaalaan synnytyksen aikana, uudelleen synnyttäjistä vain 5% siirtyi sairaalaan. Yksikään sairaalasiirroista ei ollut hätäsiirto. Yhtäkään vastasyntynyttä ei tarvinnut siirtää adaptaatio ongelmien tai muiden syiden takia. Honkasen tilaston tulokset tukevat maailmalla tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Kannattaa myös käydä vilkaisemassa aktiivinen synnytys ry:n Kotisynnytysopas. Oppaasta löytyy kattavasti tietoa kotisynnytykseen valmistautumisesta, käytännöistä ja tutkimuksista.

Aktiivinen synnytys ry, kotisynnytysopas